Ontwikkelingen Kupang / YASAP Kupang 2023

 

 

 

2023  december  Jasper heeft in december zijn bul gehaald. Super!  Van harte gefeliciteerd Jasper

_____________________________________

2023  oktober     (Inhoud van de Nieuwsbrief oktober 2023 > )

In de nieuwsbrief van mei 2023 schreven wij dat YASAP 20 jaar bestaat. Voor wie de ontwikkelingen nog terug wil lezen kan altijd terecht op de website van https://www.yasap.nl

 

1 Debby

De kleuterschool is in die jaren uitgegroeid tot een niet meer weg te denken school, waar ouders en de brede dorpsgemeenschap volledig achter staan. Het kindertehuis heeft de laatste jaren ook een stabiele koers met haar succesvolle kinderen die het allen goed doen op hun verschillende scholen c.q. universitaire studies. Met in de afgelopen periode vijf kinderen die hun universitair diploma behaalden d.w.z. Sarah doet nog haar aanvullende nurseaantekening op dit moment op Timor. Daarnaast zijn ze met z’n allen verantwoordelijk voor alle huishoudelijk werkzaamheden behorend bij een kindertehuis. Ze doen de inkopen zelfstandig, koken zelf gezonde maaltijden, leren het technisch uitvoeren van organische landbouw. Dat wil o.a. zeggen; het produceren van EKO-ENZYM en ervaren aan den lijve hoe goed dit werkt. 

PPMT en YASAP.      Debby, de succesvolle kleuterjuf wordt in het nieuwste voorstel dat YASAP wil indienen bij Wilde Ganzen, ook genoemd als de 1 Stefprogrammamanager. Dat is een verantwoordelijke baan maar zij weet heel goed wat hiervoor nodig is, omdat zij ook zelf een cursus m.b.t. biologische landbouw gevolgd heeft bij PPMT. Debby en Stef (haar man) hopen dat er een toekomstig manager van YASAP zit tussen de pas afgestudeerde kinderen van YASAP.  Dat is allemaal nog Wens Denken, maar het potentieel is aanwezig.  Zij spreken en schrijven goed, zowel in het Indonesisch als in het Engels. Ze hebben geleerd dat idealen (organische landbouw) alleen opgepikt zullen worden als ze als een betrouwbare partij overkomen bij de plaatselijke gemeenschap en zelf geheel achter deze methode staan. 

 

 

Yufim

Zij is 26 jaar en afgestudeerd aan de hotelschool, maar sinds haar afstuderen dit voorjaar geheel in dienst van YASAP. Zij is samen met Delila (naaister bij YASAP) volledig verantwoordelijk voor het huishoudelijk deel van het kindertehuis. Zij kan ook goed een presentatie geven, ze oefent hier thuis mee, om dit zo goed mogelijk te kunnen doen. Het is bijzonder dat zij en de anderen kinderen YASAP zo trouw zijn/blijven. Ook heeft zij een Wilde Ganzen cursus gevolgd om YASAP onafhankelijk van buitenlandse steun te maken (Change the Game cursus).

Maria

Afgestudeerd als verpleegkundige in Yogyakarta zij heeft ook haar Nurse diploma daar gehaald. Ze werkt intussen in een puskesmas, een gezondheidspost in dorpen en steden. Voor een ziekenhuis baan als verpleegkundige zijn wachtlijsten. Maria is ambitieus en wil slagen en haar kennende lukt het haar een gerespecteerd verpleegkundige te worden. Zij is 26 jaar en woont nog graag bij YASAP omdat zij bij YASAP, voordelig kan wonen en tegelijkertijd preventief gedrag leert en een gezonde leefstijl praktiseert, samen met haar medebewoners in het kindertehuis. Bovendien helpt zij ook waar ze kan bij het ten uitvoer brengen van het organische project van YASAP.

Sarah

Sarah is 25 jaar en het langst van iedereen als pleegkind van Mama Marsa, vanaf haar 2e levensjaar, bij YASAP. Nu is zij bezig met haar Nurse aantekening in Kupang (Timor). Zij volgde op Java de middelbare school en de verpleegkundige opleiding in Yogyakarta. Zij schrijft over haar motivatie als verpleegkundige op Timor. Mijn Motto is: “Helpen Zonder Grenzen” nadat ze kennis heeft gemaakt met de dagelijkse realiteit van arme zieke mensen op Timor. Veelal zonder een gezondheidsverzekering en daarom geneigd om allereerst bij klachten naar de traditionele medicijnman/kruidenman te gaan. Sarah wil proberen dit geloof in traditionele geneeskunde proberen te veranderen. Haar praktijkjaar is zowel in het ziekenhuis als in de puskesmas-sen (gezondheidsposten) op het platteland en in de stad. Ze maakt gemakkelijk contact en wekt snel vertrouwen bij de mensen en zegt erg te genieten van dit werk om haar mede-Timorezen te helpen.

Finci

Finci is 25 jaar en de laatste in de rij tot nog toe, die haar universitaire diploma heeft behaald. Zij zegt alles aan YASAP te danken te hebben. Met de economisch zwakke achtergrond van haar familie is zij al jong aan YASAP toevertrouwd, dit is Gods weg geweest voor mij, schrijft ze. Haar resultaten zijn altijd bovengemiddeld en een S2 studie (masterstudie) zou aan haar besteed zijn. Vooralsnog is zij overtuigd dat de landbouw studie die ze gedaan heeft een basisbehoefte voor een gezond leven is.  Dit is waar ze nog traditioneel denkende boerenfamilies op Timor van hoopt te overtuigen. Ze is ervan overtuigd dat de organische landbouwmethode zoals bij YASAP de juiste manier is.

Yasper

Is 25 jaar en ook klaar met zijn studie als agro-business student, maar krijgt pas in december zijn bul. September jl. heeft hij nog een cursus bij PPMT gevolgd waarvan hij zegt, dat hij met gelijkgestemde jongeren wil werken aan de bewustwording van de bewoners/boeren voor biologische landbouw. Zonder bestrijdingsmiddelen willen zij laten zien hoe vruchtbaar de grond zelfs op Timor kan zijn (waar vaak droogte periodes zijn die vele oogsten doen mislukken en boeren daar nog geen oplossing voor hebben).  Door het gebruik van Eko-Enzym en het toepassen van goede bevloeiings-technieken, zoals er bij YASAP gewerkt wordt, op dit moment!

Tot slot:

Zo mogen we dankbaar zijn voor alle positieve geluiden die we van de kinderen bij YASAP te horen krijgen. En hun alle geluk en sterkte toewensen voor het verwezenlijken van hun idealen/dromen. Binnenkort staat er weer een bezoek van dhr. Klaassen op de rol. Hij gaat adviseren hoe zij hun succesvolle werkwijze verder zouden kunnen uitbreiden. Door een paar voortrekkersboeren te selecteren, om zo ook de boerengroepen daadwerkelijk te motiveren/over te halen tot het bedrijven van organische landbouw.

 

 ___________________________________________

2023  16 september

Met het organische landbouw project bij YASAP worden er steeds verbazend mooie resultaten behaald. 

Door het gebruik van een Eko-Enzym, dat bij YASAP zelf geproduceerd wordt. Van een mengsel van klein gesneden groente,  fruit en bladeren samen met een beetje toegevoegd Enzym gaat dit in een grote afgesloten regenton om te fermenteren. Na enkele weken wordt het gezeefd en als bemesting gebruikt maar ook als bestrijdingsmiddel.

Ook de grond in de beddingen krijgt een speciaal behandeling en daar gedijen  al de verschillende soorten groente en vruchten wonderbaar goed op.

De kinderen in het kindertehuis van YASAP kunnen van de opbrengst zelf volop gezond en goed eten.  En  een deel van de opbrengst kan zelfs worden verkocht.

Ook biedt de tuin (vooral werkwijze -) een stageplaats  aan 25 leerlingen van een landbouwschool.

Daarmee hopen ze bij YASAP steeds meer mensen te motiveren ook ecologische landbouw te bedrijven.

_________________________________________

2023   Finci kreeg 9 september haar bul als Technische Landbouwkundige.

Finci (24 jaar) uit haar dankbaarheid door met de foto van Mama Marsa te willen staan samen met Ibu Debby en Pak Stef.

2023 0916Finci

_________________________________________

 

2023   mei     Bapak Niko en Geert Klaassen
Als we de plannen die er nu liggen verder volgen dan is de aandacht in het kindertehuis enigszins
verschoven van ”Kindertehuis” naar “Trainingscentrum” voor jonge toekomstige plattelandsbewoners.
Want duidelijk is al dat er van de Landbouwschool aan de grens met Timor-Leste (voormalig Oost-Timor)
studenten stage gaan lopen bij YASAP op advies van Geert Klaassen. Want wat bij YASAP gebeurt is iets
unieks in Indonesië volgens Geert Klaassen.

Blad voor de productie van Eko-Enzym. Geert Klaassen en Bapak Niko
Bapak Niko en Geert Klaassen en EKO-ENZYM
Als we de plannen die er nu liggen verder volgen dan is de aandacht in het kindertehuis enigszins
verschoven van ”Kindertehuis” naar “Trainingscentrum” voor jonge toekomstige plattelandsbewoners.
Want duidelijk is al dat er van de Landbouwschool aan de grens met Timor-Leste (voormalig Oost-Timor)
studenten stage gaan lopen bij YASAP op advies van Geert Klaassen. Want wat bij YASAP gebeurt is iets
unieks in Indonesië volgens Geert Klaassen.
Dus vol goede moed wensen wij, als bestuur in Nederland, hen allen heel veel succes toe bij
het opbouwen van hun eigen onafhankelijke Stichting YASAP.
Namens het bestuur, Brecht Gerbrandy Willy Deinum Roel van der Steen.
Blad voor de productie van Eko-Enzym. Geert Klaassen en Bapak Niko
Bapak Niko en Geert Klaassen en EKO-ENZYM
Door publicaties van Wilde Ganzen, hier op TV en in krantjes kwam YASAP ook onder de aandacht
van Geert Klaassen. Hij was benieuwd het project van YASAP met eigen ogen te zien, omdat hij toch
voor een ander project op hetzelfde terrein naar Timor zou gaan. Afgelopen december was Geert
als landbouwdeskundige bij YASAP te gast. Daar werd hij verrast door een zeer kundige Timorees,
Bapak Niko, die sinds de start van het project door PPMT (2018) voorgedragen was om bij YASAP te
komen werken. Hier heeft Bapak Niko in korte tijd iedereen weten te overtuigen van de EKO-
ENZYM productie. Hiermee wordt elke chemische bemesting van gewassen (groente en rijst) en
bestrijding van ziekten zeer effectief vermeden. Het is arbeidsintensief maar alle studerende
kinderen bij YASAP zijn hier zeer gemotiveerd mee bezig

 

 

 

 

 

 

 

 yasapnederland@gmail.com

 Telefoon: 06-20 821 810

 

HOE STEUN IK YASAP >>

 

Iban banknummer:

NL88 RABO 0356150267

 

   

   PRIVACYBELEID >>

 

 

 JAARVERSLAGEN >>

 

> Financieel verslag 2023

> Jaarverslag YASAP 2023

 

  NIEUWSBRIEVEN >>

 

 

 > Website.YASAP Kupang

 

> Organische land-, tuinbouw

 

> Moringa Oleifera

  _______

 

WILDE GANZEN

________

 _________

 

logo kerk in actie

 


Copyright © 2024. All Rights Reserved.