Steun YASAP / Doneren / Schenkingen

 

 

Iban banknummer:  NL88 RABO 0356150267

 

 

Doneren / donatieformulier:  Donatieformulier >

 

Met een donatie van € 25  per maand  (eigenlijke kosten van één kind) maakt U het mogelijk dat YASAP een kind in haar kindertehuis kan opnemen.

Hiermee worden alle kosten van levensonderhoud en schoolopleiding van een kind betaald.

  • U kunt ook kiezen voor een ander bedrag naar draagkracht per maand, kwartaal,  half jaar of per jaar.
  • Met uw steun voor een kind heeft YASAP draagvlak om haar werk voor kinderen voort te zetten.
  • YASAP kan alleen via uw persoonlijke bijdrage een goede schoolopleiding voor een kind garanderen.
  • Overheadkosten (schoolopleiding) van een kind kan niet uit een  fonds bekostigd worden, daar gebruiken we uw persoonlijke donatie voor. 
  • Uw persoonlijke bijdrage is het fundament onder het werk van YASAP. Het  kind krijgt kans op een toekomst.

 

U kunt bovenstaand formulier downloaden en printen, invullen en dan opsturen naar:

B Gerbrandy

Damsterdiep 202

9713 EN  Groningen

 

YASAP is aangemerkt als een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling)

dwz dat uw gift boven een bepaalde drempel aftrekbaar is van de belasting.

RSIN nr   8143 75 881 > 

           ANBI

 

 

Periodieke  giften-formulier, dit is een  formeel formulier voor een mogelijkheid tot aftrek van belastingen.

       Zie voor alle informatie pagina 5 en 6 op het formulier.

 

        

< Overeenkomst periodieke giften formulier

 

    

 

 yasapnederland@gmail.com

 Telefoon: 06-20 821 810

 

HOE STEUN IK YASAP >>

 

Iban banknummer:

NL88 RABO 0356150267

 

   

   PRIVACYBELEID >>

 

 

 JAARVERSLAGEN >>

 

> Financieel verslag 2023

> Jaarverslag YASAP 2023

 

  NIEUWSBRIEVEN >>

 

 

 > Website.YASAP Kupang

 

> Organische land-, tuinbouw

 

> Moringa Oleifera

  _______

 

WILDE GANZEN

________

 _________

 

logo kerk in actie

 


Copyright © 2024. All Rights Reserved.