YASAP Kupang / Geschiedenis

 

 

2020 21 mei nieuwe Website YASAP Kupang > https://ykupang.wordpress.com/ >

 

Door Stef Riwu, manager van Yasap Kupang (deze pagina is vertaald uit het Indonesisch)

 

GESCHIEDENIS

Stichting solidair met kinderen en vrouwen (YASAP) is opgericht in september 2003 en heeft zich gevestigd aan de jalan(=straat) Dendeng in het dorp Noelbaki in het district Kec. Midden Kupang, van de regio Kab. Kupang. Yasap is het resultaat van de strijd van Ibu Brecht Gerbrandy voor het lot van Vrouwen en Kinderen. Zij is gedurende tien jaar op Timor werkzaam geweest als uitgezonden medewerker van de Nederlandse kerken aan de GMIT hier op Timor.De goede plannen en de sterke overtuiging van ibu Brecht kregen een positieve respons van verschillende kanten, en vervolgens kwamen deze mensen overeen om een Stichting op te richten, Solidair met kinderen en Vrouwen, en zich actief bezig te gaan houden met onderwijs en toerusting van vrouwen en kinderen. Zo zijn er nu bij YASAP een kleuterschool en een kindertehuis en verder toerustingscursusen voor dorps mensen en in het bijzonder voor vrouwen.


    

 

DOELSTELLING
Visie YASAP is een conditie te bereiken waarin kinderen en vrouwen zichzelf kunnen ontplooien overeenkomstig hun capaciteiten zowel in hun gezin als ook op school en in de samenleving .
Missie YASAP is het verwezenlijken van deze visie met de volgende programma’s:

  • * Onderwijs op jonge leeftijd (playgroup en kleuterschool)
  • * Opvoeding in Kindertehuis
  • * Toerusting van gezinnen en/of groepen in de samenleving

 

PROGRAMMAS

Om de doelstellingen te bereiken werkt Yasap met twee divisies namelijk de divisie onderwijs en de divisie toerusting. Divisie Onderwijs
De onderwijs divisie is verantwoordelijk is voor de planning, de verwezenlijking en de evaluatie van de onderwijsprogramma’s. Wij streven ernaar om kinderen hoogwaardige kennis mee te geven; met een mentale vorming willen we hen een kwaliteit van leven voor een betere toekomst meegeven. Deze divisie wordt geleid door Mira Messakh Kaseh.
De activiteiten in deze divisie zijn:

  • *  Kleuterschool met vanaf 2002 een 172 leerlingen
  • * Onderwijs en begeleiding van kindertehuis kinderen. Ieder kind krijgt onderwijs, bijlessen, vaardigheden (tuin- en dierverzorging, computerles, geestelijke vorming en sportbeoefening.)


Divisie Toerusting
De toerustingsdivisie heeft tot doel om het maatschappelijk leven (sociaal economisch) van een doelgroep te helpen verbeteren door middel van het optimaliseren van hun vaardigheden. Deze divisie wordt geleid door Deby Modok.De activiteiten die onder deze divisie vallen zijn:

  • * Verbeteren van de sociaal economische situatie van mensen met: naaicursussen, weef groepen en tuinbouw activiteiten
  • * Voorlichtingscampagne over gezondheid en voortplanting. Nu zijn vrouwen en kinderen nog erg vatbaar voor ziekten rond zwangerschap en geboorte. Het sterftecijfer van moeder en kind in de kraamperiode is op Timor één van de hoogste ter wereld!
  • * Gender Voorlichtingscampagne , YASAP heeft het recht van VROUWEN hoog in haar vaandel. Het is nog nodig op Timor strijd te voeren voor de gelijkwaardigheid van vrouwen en hun recht op een maatschappelijke positie en welzijn. Hierover wordt door YASAP met verschillende partijen discussie gevoerd.


Kindertehuis   
YASAP vangt ook kinderen op in haar Kindertehuis  die anders geen kans op ontwikkeling zouden hebben. Op dit moment zijn er 15 kinderen in de leeftijd variërend van 4 tot 20, van kleuterschool tot en met bovenbouw voortgezet onderwijs. Via het kindertehuis krijgen de kinderen een opvoeding om te begrijpen waarom onderwijs, een goede gezondheid en een gezonde discipline zo belangrijk zijn om in het leven iets te bereiken. Dit wordt elke dag geoefend via de activiteiten in het kindertehuis. Zo ontdekken ze hun talenten, interesses en mogelijkheden, hun zwakke en sterke kanten en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Dit alles om hun idealen en dromen voor de toekomst te kunnen verwezenlijken. Naast een gezonde discipline is eerlijkheid en verantwoordelijkheid erg belangrijk. Wij proberen dit te ontwikkelen in een sfeer van onderling begrip, openheid en gezinssaamhorigheid.
                                    

 

 

 

 yasapnederland@gmail.com

 Telefoon: 06-20 821 810

 

 > PRIVACYBELEID

PDF  Privacybeleid

PDF  Toestemmingsbrief

 

 

HOE STEUN IK YASAP >>

 

> Hoe steun ik YASAP?

> YASAP heeft de ANBI status

 

 

logo anbi

 

Iban banknummer:

NL88 RABO 0356150267

> PayPal

 

     JAARVERSLAGEN

 

>  Jaarverslag 2020

>  Financieel verslag 2020

>  Meer jaarverslagen

 

   ONTWIKKELINGEN   

 

> Website.YASAP Kupang

> Ontwikkelingen KUPANG

 

> Organische land-, tuinbouw, PPMT

> Moringa Oleifera

 

      EXTERNE LINKS

 

> Website YASAP Kupang

> WILDE GANZEN

> sri.ciifad.cornell.edu

> One world

> Unicef

> Kerk in actie

 

WILDE GANZEN

 

 

___________

 

  Malala > Pakistan > (bron:film Vimeco.com)

 

YASAP voelt zich gesterkt door de Nobelprijswinnaars voor de Vrede 2014!  Kailash Satyarthi en Malala Yousafzai (17 jaar) .... Lees verder  >

 

 

On line

We hebben 32 gasten en geen leden online


Copyright © 2022. All Rights Reserved.