YASAP Nederland / Privacybeleid (AVG)

 

 

 

 

 Privacyverklaring Yasap   9 december 2018

 1.  Over deze privacyverklaring

Voor Yasap is privacy van groot belang. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens door Yasap. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking bij Yasap. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten van Yasap-betrokkenen met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Ook staat hierin vermeld wie hiervoor de contactpersoon is.

 1. Over Yasap

Yasap is een Nederlandse stichting met een Timoreese evenknie die tot doel heeft kinderen en vrouwen op Timor te helpen zichzelf te ontplooien overeenkomstig hun capaciteiten zowel in hun gezin als ook op school en in de samenleving. Momenteel bestaat deze hulp uit financiële donaties aan het kindertehuis en de kleuterschool in Kupang, alsmede betaling van studiekosten voor enkele oudere jongeren die in het kindertehuis zijn opgegroeid. Gemiddeld eens per jaar bezoekt de voorzitter en oprichter van Yasap de locatie in Timor waarmee de relatie verstevigd en praktische ondersteuning en advies gegeven wordt. Zie www.yasap.nl voor meer informatie.

 1. Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

Alle donateurs en/of sympathisanten van Yasap hebben het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met zijn/haar persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt Yasap ervoor dat privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn. Yasap zal ervoor zorgen dat het bronbestand met persoonsgegevens (de donateurs lijst) goed beveiligd is en dat privacyregels volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden toegepast.

 1. Rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven Yasap-betrokkenen de volgende rechten:

 • Dataportabiliteit: Persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst zullen niet verstrekt worden aan een andere partij. Uitzondering: persoonsgegevens die nodig zijn voor de incasso van uw donatie. Dit verloopt via de Rabobank waar Yasap de financiën heeft ondergebracht.
 • Het recht op vergetelheid: Het recht om ‘vergeten’ te worden. Iedereen kan bij de bestandsbeheerder (i.e. voorzitter Yasap) een verzoek indienen om registratie in de Yasap administratie te verwijderen.
 • Recht op inzage: Het recht van Yasap-betrokkenen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien binnen redelijke termijn.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens die Yasap verwerkt te wijzigen. Gegevens worden gewijzigd indien de Yasap-betrokkene aangeeft dat zijn/haar situatie is veranderd. Wijzigingen mogen belangen van anderen of die van Yasap niet schaden.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten dient de Yasap-betrokkene contact op te nemen met de voorzitter van Yasap via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Yasap zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Yasap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 1. Verwerkingsregister

Een verwerking is een procedure waarbij persoonlijke gegevens van Yasap-betrokkenen, ook wel donateurs genoemd, worden gebruikt. Yasap kent slechts enkele verwerkingsprocessen. In onderstaand overzicht wordt dit gespecificeerd.

Situatie

De volgende gegevens zijn

hierbij van toepassing

Grondslag

Contactpersoon

Registratie van Yasap-betrokkenen

·         Naam + Voornaam,

·         Voorletters

·         Straat + huisnummer

·         Postcode, Woonplaats

·         Telefoonnummer

·         E-mail adres

(E-mail adressen staan ook in Gmail)

Op verzoek van nieuw betrokken persoon, die aangeeft donateur van Yasap te willen worden

Voorzitter

Donateurs, die schriftelijk toestemming gaven voor automatische incasso d.m.v. de BATCH
(= automatische periodieke overschrijving door de Rabobank)

·         Naam + Voornaam,

·         Voorletters

·         Straat + huisnummer

·         Postcode, Woonplaats

·         Aangevuld met:
IBAN Bankrekening

NB: IBAN gegevens worden bewaard bij Rabobank

Incasso via de BATCH

-maandelijks
-kwartaal,
-halfjaarlijks
-jaarlijks

Penningmeester (of via voorzitter)

Donateurs, die schriftelijk toestemming gaven voor een fiscaal vrijgestelde periodieke gift in geld
(via het formulier van de belastingdienst)

·         Zie bij “Donateurs”, plus:

·         Burgerservicenummer

·         Geboortedatum

·         Geboorteplaats

·         Land

·         Telefoonnummer

·         Idem partner

Incasso via de BATCH

-maandelijks
-kwartaal,
-halfjaarlijks
-jaarlijks

Penningmeester (of via voorzitter)

Lustrum of andere activiteiten van Stichting Yasap

·         E-mail adres

·         NAW

Bestuursbesluit

Secretaris         (of via voorzitter)

 

 

 1. Instemming donateurs

Bij inschrijving als donateur gaat u ermee akkoord dat bovengenoemde gegevens permanent bewaard worden opdat we u kunnen benaderen voor donaties, nieuwsbrieven of een andere Yasap activiteit, tenzij u aangeeft dat niet te willen.   Donateurs die zich voor 2019 hebben aangemeld worden eenmalig benaderd per mail om alsnog deze instemming te geven.

 1. Website

De website van Yasap maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Yasap is als volgt te bereiken: Postadres: Damsterdiep 202, 9713 EN Groningen

Telefoon: 06-20 821 810

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De website van Yasap is : www.yasap.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01104840

Yasap heeft de ANBI status.

 yasapnederland@gmail.com

 Telefoon: 06-20 821 810

 

 > PRIVACYBELEID

PDF  Privacybeleid

PDF  Toestemmingsbrief

 

 

HOE STEUN IK YASAP >>

 

> Hoe steun ik YASAP?

> YASAP heeft de ANBI status

 

 

logo anbi

 

Iban banknummer:

NL88 RABO 0356150267

> PayPal

 

     JAARVERSLAGEN

 

>  Jaarverslag 2020

>  Financieel verslag 2020

>  Meer jaarverslagen

 

   ONTWIKKELINGEN   

 

> Website.YASAP Kupang

> Ontwikkelingen KUPANG

 

> Organische land-, tuinbouw, PPMT

> Moringa Oleifera

 

      EXTERNE LINKS

 

> Website YASAP Kupang

> WILDE GANZEN

> sri.ciifad.cornell.edu

> One world

> Unicef

> Kerk in actie

 

WILDE GANZEN

 

 

___________

 

  Malala > Pakistan > (bron:film Vimeco.com)

 

YASAP voelt zich gesterkt door de Nobelprijswinnaars voor de Vrede 2014!  Kailash Satyarthi en Malala Yousafzai (17 jaar) .... Lees verder  >

 

 


Copyright © 2022. All Rights Reserved.